"Heal Our Church", A Prayer from a Veteran Journalist

Jay Sonza and a photo of women praying (CTTO)

Jay Sonza, veteran journalist, broadcaster and former TV host can't help but to expressed his dismay over recent issues of Catholic church, the church where he was baptized as a Christian.

Once again, Sonza was fearless to speak his mind as he took to social media and talked about the alleged wrongdoing and offenses of the church leaders, that as per Sonza, do not fit the teachings of the church.

Jay Sonza (CTTO)

Philippine Catholic church (CTTO)
Filipinos with good faith (CTTO)
On a Facebook post, Mr. Sonza, shared a written prayer and more likely a wake-up call for all to realize that not only ordinary individuals need healing but churches, nuns and priests do too.

This prayer, according to Mr. Jay Sonza, is for the church leaders who are carrying the brokenness and woundedness of the real faith.

Let us look briefly and read Mr. Jay Sonza's full Facebook post below:

Screenshot of Jay Sonza's Facebook post


"Panginoon tiklop tuhod po akong nanalangin sa inyo, hipuin mo ang iyong simbahan, ang Roman Catholic Church in the Philippines. Ang simbahang aking nakagisnan at kung saan ako bininyagan bilang Kristiyano.

Puspos na po kasi ito ng mga kasalanan at kabalbalan na hindi akma sa iyong mga turo, dulot ng mga mapaglapastangan mong kinatawan at namumuno sa simbahan.Marami po ang mga paring nagkakalat ng lagim sa lipunang aming ginagalawan. May mga paring nanggagahasa ng mga menor de edad na dalagita, tulad ng sa Marikina City. May mga paring binubuntisang ang mga katekista, tulad ng sa Bansalan at Digos City, Davao del Sur.

May mga paring nakadestino sa Metro Manila ang nagsusugal sa Pavillon Hotel Casino Filipino gamit pa kung minsang nauubusan ng pamusta, ang collection sa mission envelope o second offering. May mga paring minom*lestiya ang mga guwapong menor de edad na sakristan sa Central at Southern Luzon.

May mga obispong tumatanggap ng lagay, in cash and in kind, mula sa Jueteng Lord at iba pang bawal na negosyo. May mga obispo rin pong nakikipagkuntsaba sa mga ganid na pulitiko at mga naghaharing uri upang paghiwahiwalayin o pagwatakwatakin ang mga mamamayan ng bansa, imbes na pag-isahin ang mga ito.

At dahil po sa mga pangyayaring ito, madamidami na rin po sa iyong mga mananampalataya ang umanib na sa ibang samahang Kristiyano. Mayroon din pong lumipat na ng tuluyan sa pananampalatayang Islam. Ang masaklap po, iyong iba ay tuluyan ng tumalikod sa iyong mga kanaisan.

Your church is so fragmented. The shepherds as well. 

Heal your Church, Oh Lord."
Source Jay SonzaWhat can you say about this article? Share us your thoughts by simply leaving a comment on the section below.For more news and viral updates, feel free to visit our site often. Thanks for dropping by!

No comments:

Post a Comment